Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia parkovacích plôch" - Nemocnica Levice 577 612,21 EUR 4. 11. 2019 o 9:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce /SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 949 01 NItra 656 902,57 EUR 2. 12. 2019 o 9:00 hod.