Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia parkovacích plôch" - Nemocnica Levice 577 612,21 EUR 4.11.2019 o 9:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Správa a údržba cyklotrás NSK 166 142,59 EUR 31.1.2020 o 9:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ – stavebné práce 790 452,50 EUR 4.2.2020 o 10:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „ Rekonštrukcia KS „SOS“ Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov “ 420 784,47 EUR 11.2.2020 o 10:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce /SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 949 01 NItra 648 366,96 EUR 14.2.2020 o 9:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Učíme sa pre prax" - SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky - stavebné práce 405 951,58 EUR 20.2.2020 o 9:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" 219 445,49 EUR 18.3.2020 o 10:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice 337 855,77 EUR 23.3.2020 o 8:00 hod.
canceled Verejná súťaž „Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ - obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk 429 971,67 EUR 30.3.2020 o 10:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž Modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik - SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 921 758,00 EUR 31.3.2020 o 10:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 306 733,33 EUR 6.4.2020 o 9:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž "Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia priestorov praktického vyučovania v COVaP" - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice 428 718,32 EUR 14.4.2020 o 9:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ 5 833 333,33 EUR 16.4.2020 o 10:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Škola pre prax - úspech na trhu práce" - SOŠ stavebná Nitra 355 415,39 EUR 16.4.2020 o 10:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia objektu telocvične SPŠSaE ul. Fraňa Kráľa v Nitre 311 498,43 EUR 16.4.2020 o 10:00 hod.