Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK 2019-2021" 195 837,13 EUR 12.6.2019 o 11:00 hod.
contract_signed Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove 384 958,26 EUR 1.7.2019 o 8:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska “Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti” - stavebné práce 255 509,33 EUR 3.7.2019 o 9:00 hod.
active Verejná súťaž Zariadenie odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce 398 380,94 EUR 3.7.2019 o 9:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ – stavebné práce 511 596,20 EUR 3.7.2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka "Učíme sa pre prax" - stavebné práce 404 975,61 EUR 4.7.2019 o 10:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Stavebné úpravy okien a vstupných dverí v športovej časti školy - Spojená škola Šaľa 198 332,69 EUR 11.7.2019 o 9:00 hod.
contract_signed Verejná súťaž Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre 576 000,00 EUR 22.7.2019 o 9:00 hod.
contract_signed Verejná súťaž Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce 654 716,58 EUR 25.7.2019 o 9:00 hod.
contract_signed Reverzná podlimitná zákazka Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Obchodnej akadémie Nitra 271 412,56 EUR 31.7.2019 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“_ 549 148,27 EUR 26.8.2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka REKONŠTRUKCIA hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne 530 915,59 EUR 26.9.2019 o 8:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre“ 1 066 666,55 EUR 27.9.2019 o 10:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi 367 196,80 EUR 10.10.2019 o 12:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ 246 966,67 EUR 18.10.2019 o 9:00 hod.