Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti študentov SPŠ - ISzKI Komárno" - stavebné práce 485 955,28 EUR 9.10.2018 o 8:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v Nitre 518 606,82 EUR 9.10.2018 o 8:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska -Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - SOŠ veterinárna Nitra - dokončovacie práce 484 237,88 EUR 3.12.2018 o 10:00 hod.
evaluation Reverzná verejná súťaž Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ 2 374 317,07 EUR 18.12.2018 o 10:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky 1 366 686,50 EUR 19.12.2018 o 12:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Rekonštrukcia telocvične a prístavba sociálneho zázemia“ – Gymnázium A. V. Levice 416 390,17 EUR 13.2.2019 o 10:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž „Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 609 506,00 EUR 18.2.2019 o 10:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019 5 833 333,33 EUR 10.4.2019 o 10:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne “ – stavebné práce 1 540 026,67 EUR 17.4.2019 o 10:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne 530 915,59 EUR 24.4.2019 o 10:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa" - "BARACHA", ZSS Bardoňovo 299 375,44 EUR 13.5.2019 o 12:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy Nové Zámky 1 368 030,33 EUR 20.5.2019 o 10:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Zateplenie budovy školy - Gymnázium Golianova, Nitra 1 460 207,46 EUR 4.6.2019 o 9:00 hod.
contract_signed Reverzná podlimitná zákazka Stavebné úpravy budov OA, Šurany (1. etapa) 331 544,60 EUR 6.6.2019 o 13:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ 549 148,27 EUR 12.6.2019 o 10:00 hod.