Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
evaluation Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ 2 374 317,07 EUR 18. 12. 2018 o 10:00 hod. 66510000-8 Poisťovacie služby
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
contract_signed Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky 1 366 686,50 EUR 19. 12. 2018 o 12:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed „Rekonštrukcia telocvične a prístavba sociálneho zázemia“ – Gymnázium A. V. Levice 416 390,17 EUR 13. 2. 2019 o 10:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed "Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa" - "BARACHA", ZSS Bardoňovo 299 375,44 EUR 13. 5. 2019 o 12:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
evaluation Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy Nové Zámky 1 368 030,33 EUR 20. 5. 2019 o 10:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed Stavebné úpravy budov OA, Šurany (1. etapa) 331 544,60 EUR 6. 6. 2019 o 13:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
evaluated Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Obchodnej akadémie Nitra 271 412,56 EUR 31. 7. 2019 o 9:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
evaluated Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre 576 000,00 EUR 22. 7. 2019 o 9:00 hod. 55520000-1 Služby hromadného stravovania