Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
evaluation Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ 2 374 317,07 EUR 18.12.2018 o 10:00 hod. 66510000-8 Poisťovacie služby
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
contract_signed Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky 1 366 686,50 EUR 19.12.2018 o 12:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed „Rekonštrukcia telocvične a prístavba sociálneho zázemia“ – Gymnázium A. V. Levice 416 390,17 EUR 13.2.2019 o 10:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed "Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa" - "BARACHA", ZSS Bardoňovo 299 375,44 EUR 13.5.2019 o 12:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
contract_signed "Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK 2019-2021" 195 837,13 EUR 12.6.2019 o 11:00 hod. 45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
contract_signed Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi 367 196,80 EUR 10.10.2019 o 12:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
contract_signed Správa a údržba cyklotrás NSK 166 142,59 EUR 31.1.2020 o 9:00 hod. 50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
contract_signed „ Rekonštrukcia KS „SOS“ Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov “ 420 784,47 EUR 11.2.2020 o 10:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
contract_signed "Učíme sa pre prax" - SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky - stavebné práce 405 951,58 EUR 20.2.2020 o 9:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
evaluation Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy Nové Zámky 1 368 030,33 EUR 20.5.2019 o 10:00 hod. 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
contract_signed Stavebné úpravy budov OA, Šurany (1. etapa) 331 544,60 EUR 6.6.2019 o 13:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
contract_signed Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove 384 958,26 EUR 1.7.2019 o 8:00 hod. 45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
contract_signed Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Obchodnej akadémie Nitra 271 412,56 EUR 31.7.2019 o 9:00 hod. 45000000-7 Stavebné práce
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
contract_signed Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre 576 000,00 EUR 22.7.2019 o 9:00 hod. 55520000-1 Služby hromadného stravovania
contract_signed Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce 654 716,58 EUR 25.7.2019 o 9:00 hod. 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia