Reverzná podlimitná zákazka

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
31.7.2019 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

271 412,56 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Budova pavilónu D bola postavená v roku 1991 a do dnešného dňa sa v nej nerealizovali žiadne rekonštrukčné práce, dôsledkom čoho je vo veľmi zlom technickom stave. Strecha na mnohých miestach zateká, najnebezpečnejšie je to v mieste schodiskového priestoru, pretože sa tam vytvárajú mláky, ktoré môžu zapríčiniť pošmyknutie a pád žiakov a zamestnancov školy. Bezpečnosť okoloidúcich žiakov je ohrozená aj počas silného vetra, kedy z fasády odletuje obklad. Staré okná sú nefunkčné, nedajú sa otvárať ani zatvárať, často sa stáva, že sa okno otvorí počas vyučovania a vypadne. Netesniace okná spôsobujú aj veľké úniky tepla, čo má za následok chlad v učebniach a v neposlednom rade vysoké faktúry za energie. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá uvedené nedostatky rieši. Objekt má pôdorys tvaru „U“ s rozmermi 32,4 x 20,3 m, 4 nadzemné podlažia a plochú strechu s vnútornými vpusťami.

Rozsah zákazky

Práce budú pozostávať z:
- výmeny okien a dverí,
- zateplenia obvodových stien,
- zateplenie strechy,
- z demontáže a montáže bleskozvodu,
- z demontáže a montáže rebríka.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
1.8.2019
informacia o vysledku.pdf
10.7.2019
PD Zip.zip
10.7.2019
Sutazne podklady.docx
10.7.2019
Vykaz vymer - elektromontaze.xls
10.7.2019
Vykaz vymer.xls