Verejná súťaž

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
22.7.2019 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

576 000,00 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 4,50 €. Predpokladaný odber stravovacích poukážok je 32 000 ks ročne (celkom za štyri roky 128 000 ks).

Rozsah zákazky

Podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Druh zákazky

Služby

CPV

55520000-1 Služby hromadného stravovania

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
29.7.2019
info o vysledku.pdf
21.6.2019
Sutazne podklady.docx