Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
10.10.2019 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

367 196,80 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

10.10.2019 o 12:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

10.10.2019 o 12:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom obstarávania je riešenie stavebných úprav v dielňach odborného výcviku SOŠ drevárskej v Topoľčanoch podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie.
Stavebné úpravy budovy spočívajú v:
- Odstránení svetlíkov na streche
- Vybúraní murovaných priečok v svetlíku
- Odstránení drevených výplňových stien v svetlíkoch
- Montáži nových svetlíkov
- Montáži drevených oddeľovacích stien v svetlíkoch na pôvodných miestach
- Vybúraní priečky a dverí a úprav steny po vybúraní
- Odstránení pôvodnej asfaltovej podlahy
- Vyliatí novej priemyselnej podlahy
Vzduchotechnika:
- Demontáži pôvodného odsávania
- Následnej montáži nového odsávania strojov
Elektroinštalácia:
- Odstránení pôvodných káblov a svietidiel
- Rozvodov nových elektrických rozvodov
- Montáži nových svietidiel
- Demontáži a znovuosadení bleskozvodov k svetlíkom
Technológia:
- Demontáži a odstránení vyradených strojov
- Inštalácií a napojení nových strojov a zariadení
- Dopojení rozvodov stlačeného vzduchu

Rozsah zákazky

Podľa Projektovej a sprievodnej dokumentácie

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ arch.xls
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ drevárska.xls
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ- odsávanie.xls
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ podlahy.xls
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ stl. vzduch.xls
19.9.2019
1. Krycí list - SOŠ svetlíky.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku - SOŠ arch.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku- SOŠ elektro.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku- SOŠ odsávanie.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku- SOŠ podlahy.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku- SOŠ stlačený vzdu ch.xls
19.9.2019
6. Zadanie - na výšku- SOŠ svetlíky.xls
22.10.2019
informacia o vysledku.pdf
1.10.2019
Oprava - A1 - suhrnna technicka sprava.doc
1.10.2019
Oprava - D2 - podorys strechy - novy stav.pdf
2.10.2019
Oprava SP I.pdf
2.10.2019
Oprava Sutazne podklady.doc
19.9.2019
PD zip.zip
19.9.2019
Sutazne podklady.doc
1.10.2019
Vysvetlenie SP I..pdf