Reverzná podlimitná zákazka

Zrušené

Termín predkladania ponúk
4.7.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

404 975,61 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Stavba je členená na dva stavebné objekty:
SO 01- Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ul. Slovenská
SO 02- Stredisko PV Mladosť, ul. Bratov Baldigárovcov
Vytvoria sa nové šatne pre 10 dievčat a 8 chlapcov v jednej zmene. Úpravou spádovania časti komunikácie sa zabezpečí
pohyb pre imobilných.
Celkové dispozičné riešenie pracovísk praktického vyučovania je navrhnuté podľa poznatkov modernej gastronómie a
musí vyhovovať hygienickým a bezpečnostným predpisom určeným pre prípravu a výdaj jedál a nápojov.
Usporiadaním jednotlivých prevádzkových častí pracovísk pre žiakov, komunikácii a technologického vybavenia sa zaistí
plynulý priebeh a náväznosť pracovných postupov v jednotlivých pracovných úsekoch pracoviskách pre žiakov,
vzájomné pracovné napojenie, úspornosť, hygienu práce a vylúčenie kríženia čistej a nečistej prevádzky.
V rámci rekonštrukcie časti dispozičného riešenia a umiestnenia nových zariadení a prístrojov sa okrem stavebných prác
zrekonštruuje aj elektroinštal

Rozsah zákazky

Podľa projektovej a sprievodnej dokumentácie a Zmluvy o dielo.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
18.6.2019
Oprava SP, 18.6.2019.docx
20.6.2019
Oprava SP, 20.6.2019.docx
20.6.2019
predlzenie lehoty na predkladanie ponuk.pdf
18.6.2019
predlzenie lehoty na predkladanie.pdf
29.5.2019
projektova a sprievodna dokumentacia.zip
27.6.2019
sprava o zakazke.pdf
29.5.2019
Sutazne podklady.docx
29.5.2019
zadanie.xlsx
27.6.2019
zrusenie VO.pdf