Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska -Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - SOŠ veterinárna Nitra - dokončovacie práce 484 237,88 EUR 3. 12. 2018 o 10:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ 549 148,27 EUR 12. 6. 2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka "Učíme sa pre prax" - stavebné práce 404 975,61 EUR 4. 7. 2019 o 10:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“_ 549 148,27 EUR 26. 8. 2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka REKONŠTRUKCIA hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne 530 915,59 EUR 26. 9. 2019 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ 246 966,67 EUR 18. 10. 2019 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia parkovacích plôch" - Nemocnica Levice 577 612,21 EUR 4. 11. 2019 o 9:00 hod.