Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska -Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - SOŠ veterinárna Nitra - dokončovacie práce 484 237,88 EUR 3.12.2018 o 10:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ 549 148,27 EUR 12.6.2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka "Učíme sa pre prax" - stavebné práce 404 975,61 EUR 4.7.2019 o 10:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“_ 549 148,27 EUR 26.8.2019 o 10:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka REKONŠTRUKCIA hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne 530 915,59 EUR 26.9.2019 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ 246 966,67 EUR 18.10.2019 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia parkovacích plôch" - Nemocnica Levice 577 612,21 EUR 4.11.2019 o 9:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce /SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 949 01 NItra 648 366,96 EUR 14.2.2020 o 9:00 hod.
canceled Verejná súťaž „Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ - obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk 429 971,67 EUR 30.3.2020 o 10:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 306 733,33 EUR 6.4.2020 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia objektu telocvične SPŠSaE ul. Fraňa Kráľa v Nitre 311 498,43 EUR 16.4.2020 o 10:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy“ - SOŠ techniky a služieb, Topoľčany 216 576,48 EUR 10.6.2020 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra" 629 700,41 EUR 23.6.2020 o 9:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy“ - SOŠ techniky a služieb, Topoľčany 216 576,48 EUR 23.9.2020 o 9:00 hod.