Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Dodanie hardvérového vybavenia,softvéru a súvisiacich služieb pre NSK - 4. časti 1 382 105,95 EUR 11.3.2021 8:00 (13 dní)