Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra 220 901,97 EUR 23.7.2020 10:00 (7 dní)
active Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií - SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 593 470,56 EUR 24.7.2020 10:00 (8 dní)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Zníženie energetickej náročnosti budov "Môj domov" ZSS Topoľčany - elektroinštalácia 308 844,28 EUR 11.8.2020 8:00 (26 dní)