Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active "Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" 219 445,49 EUR 6.3.2020 10:00 (6 dní)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice 337 855,77 EUR 11.3.2020 8:00 (11 dní)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ 5 833 333,33 EUR 23.3.2020 10:00 (23 dní)