Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra 1 868 066,68 EUR 10.2.2021 8:00 (19 dní)