Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active „Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre“ 1 066 666,55 EUR 27. 9. 2019 10:00 (8 days)