Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ 246 966,67 EUR 18. 10. 2019 9:00 (4 days)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active "Rekonštrukcia parkovacích plôch" - Nemocnica Levice 577 612,21 EUR 4. 11. 2019 9:00 (21 days)