• Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

  „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“_

  45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 549 148,27 EUR

  TERMÍN PREDKLADANIA PONÚK 26. 8. 2019 o 10:00 hod. ostáva 4 dni

    Najbližšie termíny
  predkladania ponúk

   

Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“_ 549 148,27 EUR 26. 8. 2019 10:00 (4 dni)