Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra 220 901,97 EUR 6.8.2020 10:00 (1 deň)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active "Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní" - SOŠ Šurany 1 144 285,33 EUR 20.8.2020 9:00 (15 dní)
Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Zníženie energetickej náročnosti budov "Môj domov" ZSS Topoľčany - elektroinštalácia 308 844,28 EUR 26.8.2020 8:00 (21 dní)